TiaSang
Thứ 6, Ngày 7 tháng 5 năm 2021

Tags: Covid-19; mắc kẹt

MỚI NHẤT Không có ảnh

Đại dịch Covid-19: Một góc nhìn về người Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài

Tình cảnh túng quẫn của những người mắc kẹt ở Nhật Bản đang chờ đợi chuyến bay trở về chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh chung người lao động Việt Nam ở nước ngoài bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

28/04/2021 07:05 - Bảo Như