TiaSang
Thứ 7, Ngày 16 tháng 1 năm 2021

Tags: Dự án FIRST

MỚI NHẤT Không có ảnh

Cơ chế tài chính: Nút thắt của mô hình quỹ

Nếu không có một cơ chế tài chính hợp lý, sẽ rất khó để các quỹ và dự án mang tính thí điểm về chính sách đầu tư cho đổi mới sáng tạo và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ do Bộ KH&CN quản lý đạt ...

24/12/2018 08:44 - Thanh Nhàn

Nền kinh tế ĐMST: Không vội trông chờ đổi mới cấp tiến

Việt Nam cần những đổi mới dần dần chứ không thể ngay lập tức có các đột phá công nghệ như những nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), đây là nhận định chung của các diễn giả tại ...

16/03/2018 09:31 - Minh Thuận

FIRST tài trợ hợp phần chuyên gia giỏi nước ngoài lần 2

Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST) đã ký thỏa thuận tài trợ hợp phần chuyên gia giỏi nước ngoài cho bảy đơn vị nghiên cứu trong nước vào ngày 8/5 tại ...

08/05/2017 20:22 - T.Q

ĐỌC NHIỀU NHẤT