TiaSang
Chủ nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020

Tags: Gaston Barchelard

MỚI NHẤT Không có ảnh

Trái đất: Mái nhà nương náu mộng mơ

Mượn ý niệm của nhà triết học người Pháp Gaston Bachelard trong The Poetics of Space (Thi học của không gian) về nơi chốn náu mình được gọi là “nhà” mà mỗi cá thể sinh tồn không nguôi tìm kiếm, bài ...

16/12/2017 08:00 - Đặng Hà