TiaSang
Thứ 7, Ngày 16 tháng 1 năm 2021

Tags: Jean Piaget

MỚI NHẤT Không có ảnh

Cải cách giáo dục đòi hỏi sự kiên nhẫn

TS Nguyễn Thụy Phương và Nguyễn Thúy Uyên Phương đã thực hiện dự án nghiên cứu về lịch sử Giáo dục mới tại Việt Nam và tái hiện chân dung của những người tiên phong thể nghiệm Giáo dục mới cũng như ...

29/11/2018 14:38 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT