TiaSang
Thứ 3, Ngày 11 tháng 8 năm 2020

Tags: Kinh tế học

MỚI NHẤT Không có ảnh

Lược khảo Kinh tế học trường phái Áo

Nơi từng là trung tâm văn hóa - học thuật vĩ đại của thế giới, từng là bá chủ châu Âu một thời gian dài này đã sản sinh ra những nhà kinh tế học lỗi lạc và độc đáo bậc nhất thời hiện đại như Carl ...

31/12/2019 18:06 - Nguyễn Đức Thành

Kinh tế học hành vi: Hai giải Nobel và hành trình từ “tháp ngà” đi vào thực tiễn

Giải Nobel kinh tế năm 2017 đã được trao cho Richard Thaler về những dấu ấn của ông trong việc đặt nền tảng, xây dựng và phát triển kinh tế học hành vi trong suốt 20 năm qua. Ông đã truyền cảm hứng ...

30/10/2017 10:35 - Phạm Khánh Nam