TiaSang
Thứ hai, Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tags: Mật mã

MỚI NHẤT Không có ảnh

Blockchain: Sự hữu dụng và vô dụng

Tất cả những gì công chúng quan tâm tới Bitcoin, blockchain đang là mốt thời thượng trong giới kinh doanh công nghệ trên thế giới, tuy nhiên chưa có một ứng dụng nào của blockchain ngoài tiền mã hóa ...

26/01/2019 08:00 - Neal Koblitz

Trong cuộc chiến mật mã: Người giàu chưa chắc đã là kẻ mạnh

Công bố của nhà nghiên cứu mật mã Neal Koblitz (Mỹ) và Phan Dương Hiệu (Việt Nam) trong khuôn khổ Hội thảo mật mã Châu Á - AsiaCrypt 2016 về “Mật mã trong chiến tranh Việt Nam” hấp dẫn như một câu ...

20/12/2016 11:12 - Hảo Linh

Bầu cử điện tử - Tăng tính dân chủ bằng phương pháp mật mã

Một nhà nước dân chủ nhất thiết cần xây dựng các hệ thống bầu cử tốt để thực sự lựa chọn được người đứng đầu xứng đáng. Tuy nhiên, các hệ thống bầu cử đang được sử dụng đều chưa đạt được đồng thời ...

09/05/2013 14:07 - Phan Dương Hiệu

Mật mã khóa công khai: Hành trình 35 năm

Mã hóa khóa công khai ra đời cách đây 35 năm, đánh dấu bởi công trình khoa học của Diffie-Hellman. Đó thực sự là một bước ngoặt đưa mật mã từ một nghệ thuật thành một ngành khoa học.

26/04/2011 08:14 - Phan Dương Hiệu

Những miền đất và những cây cầu

Thế giới khoa học có thể được hình dung bao gồm những miền đất rất đa dạng, có những miền đất rất gần gũi nhau, cũng có những miền đất xa nhau vời vợi. Những nghiên cứu khoa học lúc mở rộng hay sáng ...

07/09/2010 09:29 - Phan Dương Hiệu