TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021

Tags: Nguyễn Cảnh Bình

MỚI NHẤT Không có ảnh

Đào tạo nhà lãnh đạo là hướng đầu tư ‘sinh lãi’ nhất !

Người ta thường biết đến Nguyễn Cảnh Bình như một nhà biên soạn sách có uy tín, đồng thời cũng là một doanh nhân thành đạt trong ngành xuất bản sách. Nhưng ít ai ngờ, giám đốc công ty sách Alpha còn ...

05/09/2016 16:11 -