TiaSang
Chủ nhật, Ngày 12 tháng 7 năm 2020

Tags: SIB

MỚI NHẤT Không có ảnh

GS.Trần Thọ Đạt: Các doanh nghiệp tạo tác động xã hội sẽ trở thành mô hình bắt buộc

Dù là mô hình mang tính “sống còn” cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, nhưng cho đến nay do hạn chế về nhận thức, số lượng các doanh nghiệp tạo tác động xã hội vẫn còn “khiêm tốn”.

28/09/2018 13:46 - Cẩm Tú