TiaSang
Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021

Tags: Thái Bình Dương

MỚI NHẤT Không có ảnh

Di sản đầy tranh cãi của Magellan

Năm 2019 đánh dấu 500 năm hành trình của Magellan khởi ra những nét vẽ về một tuyến đường vòng quanh thế giới, đặt viên gạch móng cho kỷ nguyên toàn cầu hóa hiện đại sau này. Magellan vẫn thường được ...

21/11/2019 08:30 -