TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 9 năm 2021

Tags: Trường Luật Đông Dương

MỚI NHẤT Không có ảnh

Đi tìm những cử nhân đầu tiên của Đại học Luật Đông Dương

Trường Luật Đông Dương là mô hình đào tạo cử nhân đầu tiên của giáo dục thời Pháp thuộc. Quá trình đi tìm những cái tên tốt nghiệp khóa đầu của trường sẽ hé lộ cho ta thấy mối quan tâm của Pháp tới ...

15/09/2021 07:00 - Lê Xuân Phán