TiaSang
Thứ 7, Ngày 27 tháng 11 năm 2021

Tags: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

MỚI NHẤT Không có ảnh

VKIST: Mục tiêu trở thành thương hiệu nghiên cứu công nghiệp

Ông Dongwha Kum, Viện trưởng VKIST cho biết, ngay từ khi xây dựng đề án thành lập, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) đã được định hướng chỉ tập trung vào phát triển những công ...

26/02/2018 15:19 -