TiaSang
Thứ 5, Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Tags: bảo tồn biển

MỚI NHẤT Không có ảnh

Suy giảm 90% san hô ở Vịnh Nha Trang

Vịnh Nha Trang, một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, được đánh giá là có đa dạng sinh học cao so với nhiều vùng ven bờ khác ở Việt Nam, đã giảm tới 90% lượng san hô khỏe mạnh, phong phú so với bốn ...

01/03/2021 07:15 -