TiaSang
Thứ 4, Ngày 12 tháng 8 năm 2020

Tags: bức xạ điện từ

MỚI NHẤT Không có ảnh

Các lỗ đen và sao neutron sáp nhập trong những cụm sao có mật độ dày

Những vụ sáp nhập giữa những lỗ đen và sao neutron trong những cụm sao có mật độ dày là điều hoàn toàn không giống như những thứ được hình thành từ những vụ cô lập, nơi thưa thớt những ngôi sao. ...

18/05/2020 08:30 -