TiaSang
Thứ 5, Ngày 2 tháng 7 năm 2020

Tags: cái đẹp

MỚI NHẤT Không có ảnh

Cái đẹp trong khoa học

Cái đẹp là gì? Chúng ta chưa có một ý niệm nào về cách thức mà bộ não của chúng ta nhận biết cái đẹp của tạo hóa. Chẳng những thế, chúng ta còn ít có khả năng hơn khi nói đến cái đẹp bằng từ ngữ thật ...

22/11/2019 08:30 - Trịnh Xuân Thuận

ĐỌC NHIỀU NHẤT