TiaSang
Thứ 4, Ngày 8 tháng 12 năm 2021

Tags: cơ sở dữ liệu di truyền

MỚI NHẤT Không có ảnh

Phát triển y học chính xác: Cần sự đầu tư tổng thể

Cũng như với nhiều lĩnh vực mới khác, việc đưa y học chính xác (precision medicine) vào Việt Nam không chỉ cần hội tụ đầy đủ các yếu tố mang tính nền tảng như lực lượng, trang thiết bị, kiến thức ...

13/09/2017 08:00 - Thanh Nhàn