TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 1 năm 2021

Tags: cải tiến chữ quốc ngữ

MỚI NHẤT Không có ảnh

Chữ Việt Nam song song 4.0: Không có cơ sở khoa học và không nên phổ biến

“Bộ chữ” này bộc lộ rất nhiều hạn chế khi so sánh với chữ Quốc ngữ.

08/04/2020 09:16 - Nguyễn Văn Lợi

ĐỌC NHIỀU NHẤT