TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 5 năm 2020

Tags: cảm biến sinh học

MỚI NHẤT Không có ảnh

Vi khuẩn lam có thể cấp điện cho thiết bị điện tử nhỏ

Các nhà nghiên cứu đã in phun một loại “mực sinh học” từ vi khuẩn lam lên một bề mặt dẫn điện để tạo thành một dạng pin quang điện sinh học (biophotovoltaic cell). Không giống như những loại pin ...

01/12/2017 14:51 -