TiaSang
Thứ 4, Ngày 14 tháng 4 năm 2021

Tags: cần lao

MỚI NHẤT Không có ảnh

Tổng thống Lincoln chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội từ Marx?

Ai ngưỡng mộ Karl Marx? Thật bất ngờ, không phải một là dân biểu thuộc tổ chức Những nhà xã hội dân chủ Mỹ, mà người đó lại là vị Tổng thống vĩ đại Abraham Lincoln.

12/09/2019 11:21 -