TiaSang
Thứ 5, Ngày 2 tháng 7 năm 2020

Tags: cởi trói tư duy học thuật

MỚI NHẤT Không có ảnh

Đã đến lúc phải đổi mới trong nghiên cứu KHXH&NV

30 năm trước, chúng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới, nhưng cho đến hôm nay, mặc dù đạt được nhiều thành tựu và tiến bộ, phải thừa nhận là quá trình đổi mới đã diễn ra với tốc độ rất chậm, dẫn đến ...

24/01/2017 09:30 - Phạm Quang Minh

ĐỌC NHIỀU NHẤT