TiaSang
Thứ 5, Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Tags: chức danh giáo sư

MỚI NHẤT Không có ảnh

Giáo sư ngành Toán qua 40 năm công nhận

Không kể những lần phong đặc cách, năm 1980 là năm đầu tiên Chính phủ chính thức ban hành quyết định công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các cán bộ làm công tác giảng dạy đại học và nghiên ...

28/02/2020 09:39 - Lê Tuấn Hoa