TiaSang
Thứ hai, Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tags: dân chủ

MỚI NHẤT Không có ảnh

Người mở cửa nước Nhật lần thứ hai

Nước Nhật trong lịch sử từng hai lần được mở cửa với thế giới phương Tây, nhờ đó nhanh chóng trở thành cường quốc thế giới. Và như một định mệnh, cả hai lần mở cửa ấy đều do người Mỹ chủ động thực ...

24/03/2018 08:00 - Nguyễn Hải Hoành

Bầu cử điện tử - Tăng tính dân chủ bằng phương pháp mật mã

Một nhà nước dân chủ nhất thiết cần xây dựng các hệ thống bầu cử tốt để thực sự lựa chọn được người đứng đầu xứng đáng. Tuy nhiên, các hệ thống bầu cử đang được sử dụng đều chưa đạt được đồng thời ...

09/05/2013 14:07 - Phan Dương Hiệu