TiaSang
Thứ 6, Ngày 29 tháng 5 năm 2020

Tags: frontier tech

MỚI NHẤT Không có ảnh

Để startups và SMEs gặp nhau

Hi-Tech Konec, chuỗi sự kiện mở màn cho Ngày hội Khởi nghiệp KH&CN Việt Nam TECHFEST 2017 đã đưa ra một cách thức kết nối mới mẻ trong cộng đồng startup

17/10/2017 10:30 - Hảo Linh