TiaSang
Thứ hai, Ngày 25 tháng 10 năm 2021

Tags: giấy phép

MỚI NHẤT Không có ảnh

Những điều cơ bản về nguồn mở (phần 2)

Nguồn mở thuộc sở hữu của cộng đồng và nếu sử dụng nó để làm ra sản phẩm phái sinh, đừng quên ghi công những tác giả đi trước.

30/07/2021 07:30 - Lê Trung Nghĩa