TiaSang
Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020

Tags: kính thiên văn

MỚI NHẤT Không có ảnh

Bức ảnh lỗ đen đầu tiên trong lịch sử

Mạng lưới toàn cầu của Kính viễn vọng Chân trời sự kiện đã tạo ra bức ảnh trực tiếp đầu tiên về một lỗ đen và cả chân trời sự kiện của nó.

11/04/2019 11:39 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT