TiaSang
Thứ 3, Ngày 4 tháng 8 năm 2020

Tags: kháng thể đơn dòng

MỚI NHẤT Không có ảnh

Khoa học Colombia khởi đầu của sự thay đổi

Các nhà khoa học quốc gia Nam Mỹ này đang đối diện với những vấn đề “thâm căn cố đế” đang tồn tại nhưng họ vẫn cho rằng bắt đầu đã có cơ sở để hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

08/11/2018 08:26 -