TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 9 năm 2021

Tags: không thời gian 5 chiều

MỚI NHẤT Không có ảnh

Bán kim loại Weyl và lỗ đen

Giải Nobel Vật lý 2016 đã tặng thưởng cho sự phát hiện các vật liệu topo-các pha lượng tử với những tính chất lạ (exotic) có liên quan đến sự phát triển những thiết bị điện tử và máy tính lượng tử.

20/03/2018 08:00 - Cao Chi