TiaSang
Thứ hai, Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tags: khu công nghiệp

MỚI NHẤT Không có ảnh

Vừa chống dịch vừa sản xuất

Sự khác biệt trong lần bùng phát dịch thứ tư ở Việt Nam đòi hỏi một cách thích ứng linh hoạt hơn phù hợp với từng địa phương, từng vùng để bảo vệ chuỗi sản xuất, hỗ trợ những nhóm lao động mất việc, ...

10/08/2021 07:05 - Phùng Đức Tùng

Phòng dịch và quản lý rủi ro trong nhà máy, khu công nghiệp

Để giảm rủi ro lây nhiễm và kịp thời chăm sóc các F0, khu công nghiệp, các nhà máy cần có quy trình chăm sóc y tế và quản lý rủi ro ngay tại chỗ, đồng thời bố trí tăng thông khí tại các khu vực văn ...

10/08/2021 07:00 - Nguyễn Thu Anh

Thách thức cho cộng sinh công nghiệp

Cộng sinh công nghiệp có thể trở thành giải pháp cho Việt Nam để hướng đến phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc triển khai mô hình này ở Việt Nam đặt ra nhiều khó khăn khi lựa chọn phương án “sửa” ...

01/10/2018 10:05 - Minh Thuận