TiaSang
Thứ hai, Ngày 24 tháng 1 năm 2022

Tags: kinh tế học

MỚI NHẤT Không có ảnh

Cuộc cách mạng trong kinh tế học thực nghiệm

Chúng ta thường hay nghĩ rằng nhiệm vụ chính của các nhà kinh tế học là xây dựng mô hình để giải thích các hiện tượng xảy ra trong nền kinh tế và đưa ra dự báo điều chỉnh. Sự thực là phần lớn các ...

26/10/2021 07:09 - Phạm Khánh Nam

Lược khảo Kinh tế học trường phái Áo

Nơi từng là trung tâm văn hóa - học thuật vĩ đại của thế giới, từng là bá chủ châu Âu một thời gian dài này đã sản sinh ra những nhà kinh tế học lỗi lạc và độc đáo bậc nhất thời hiện đại như Carl ...

31/12/2019 18:06 - Nguyễn Đức Thành

Kinh tế học hành vi: Hai giải Nobel và hành trình từ “tháp ngà” đi vào thực tiễn

Giải Nobel kinh tế năm 2017 đã được trao cho Richard Thaler về những dấu ấn của ông trong việc đặt nền tảng, xây dựng và phát triển kinh tế học hành vi trong suốt 20 năm qua. Ông đã truyền cảm hứng ...

30/10/2017 10:35 - Phạm Khánh Nam

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Tin tức sự kiện

Người trẻ và tương lai

19/01/2022 08:27 - Phạm Trần Lê

Quản lý khoa học

Cấp phép mở

18/01/2022 07:30 - Lê Trung Nghĩa

Đổi mới sáng tạo

Đại dịch sẽ đi đến kết thúc như thế nào?

19/01/2022 17:43 -