TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 9 năm 2021

Tags: lao động tự do

MỚI NHẤT Không có ảnh

Chính cư, ngụ cư và những công dân hạng hai

Đại dịch COVID 19 đã vén màn cho chúng ta thấy phần nào bức tranh hiện thực về những người nhập cư và thân phận bên lề của họ ở các đô thị lớn.

11/09/2021 07:10 - Nguyễn Văn Chính