TiaSang
Thứ 5, Ngày 28 tháng 5 năm 2020

Tags: mô hình kinh doanh

MỚI NHẤT Không có ảnh

Các starup Cuba đang học theo người Đức?

Trường đại học Havana trở thành vườm ươm starup đầu tiên tại Cuba thông qua sự hỗ trợ của trường đại học Humboldt ở Berlin.

14/09/2018 14:02 -