TiaSang
Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020

Tags: mô hình quản trị

MỚI NHẤT Không có ảnh

Sứ mệnh của khoa học xã hội và nhân văn

Ngành KHXH&NV cần tự ý thức được trách nhiệm của mình, đó là hướng đến nghiên cứu đề xuất các mô hình quản trị cụ thể cho đất nước.

25/11/2019 10:44 - Phạm Quang Minh

ĐỌC NHIỀU NHẤT