TiaSang
Thứ 7, Ngày 27 tháng 11 năm 2021

Tags: một cột

MỚI NHẤT Không có ảnh

Từ bi ký đến thực tế ảo: Hành trình 10 năm

Sản phẩm công nghệ thực tế ảo VR3D chùa Diên Hựu và kiến trúc Một cột thời Lý của nhóm SEN Heritage là một kết quả đúc kết từ 10 năm nghiên cứu và tổng hợp các giả thuyết của giới khoa học (khảo cổ ...

15/11/2020 07:05 - Trần Trọng Dương