TiaSang
Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020

Tags: người dùng

MỚI NHẤT Không có ảnh

Facebook cung cấp dữ liệu người dùng cho các nhà khoa học xã hội

Nhờ đó, các nhà khoa học có thể điều tra cách thức mà các nền tảng truyền thông xã hội gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử và làm ảnh hưởng đến nền dân chủ.

20/05/2019 16:42 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT