TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 9 năm 2021

Tags: nghiên cứu hành vi

MỚI NHẤT Không có ảnh

COVID đang thay đổi cách nghiên cứu về hành vi con người

Chỉ trong thời gian ngắn từ khi đại dịch xảy ra, nhiều nghiên cứu về hành vi con người đã được thực hiện theo cách thức, quy mô rất khác so với trước đây. Một số nghiên cứu đã được đưa vào ứng dụng ...

25/05/2021 11:01 -