TiaSang
Thứ 5, Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Tags: nghiên cứu quân sự

MỚI NHẤT Không có ảnh

Tại sao Israel rất thành công trong nghiên cứu quân sự?

Trong khi tìm kiếm các nhà khởi nghiệp trẻ cũng như kỹ thuật quân sự đầy sức sáng tạo, quân đội Đức thường dõi theo Hoa Kỳ và Israel. Ở hai quốc gia này, quân đội được coi là lò ấp các start up và là ...

25/07/2018 10:34 -