TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 5 năm 2020

Tags: ngoại hành tinh

MỚI NHẤT Không có ảnh

Vật lý thiên văn được ba giải Nobel mới vinh danh

Năm nay một lần nữa vật lý thiên văn lại được ba giải thưởng Nobel vinh danh. Một giải được trao cho James Peebles, cho sự nghiệp khoa học phong phú trọn đời của ông với tư cách là một nhà vũ trụ ...

17/10/2019 21:15 - Pierre Darriulat