TiaSang
Thứ 3, Ngày 7 tháng 7 năm 2020

Tags: nhân tính

MỚI NHẤT Không có ảnh

Giáo dục nhân văn trong thời kỳ truyền thông – công nghệ: Gợi dẫn những mô hình từ thực tế

Ở Việt Nam, không kể đô thị hay nông thôn, một thế hệ trẻ có dấu hiệu nghiện công nghệ truyền thông đang gây lúng túng cho môi trường giáo dục từ gia đình đến nhà trường. Tuy thế, nếu công nghệ ...

05/11/2019 07:35 - Mai Anh Tuấn