TiaSang
Thứ 3, Ngày 11 tháng 8 năm 2020

Tags: nhựa có khả năng phân hủy sinh học

MỚI NHẤT Không có ảnh

Bee Yin Yeo: Nỗ lực bảo vệ môi trường

Tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Môi trường của Malaysia đã trở thành tiếng nói mạnh mẽ chống ô nhiễm rác thải nhựa.

23/01/2019 08:00 -