TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 5 năm 2020

Tags: nhiệt độ phòng

MỚI NHẤT Không có ảnh

Gợi ý đầu tiên về siêu dẫn ở gần nhiệt độ phòng hấp dẫn các nhà vật lý

Vật liệu chứa hydro được tạo ra dưới áp suất cao có thể là một bước tiếp hướng tới một kỷ nguyên mới của chất siêu dẫn.

14/01/2019 09:07 -