TiaSang
Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021

Tags: phân rã beta

MỚI NHẤT Không có ảnh

Lập giới hạn trên của khối lượng neutrino

Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã sử dụng một quang phổ kế mới để tìm kiếm và thiết lập một giới hạn trên cho khối lượng của một hạt neutrino. Trong công bố “Improved Upper Limit on the Neutrino Mass ...

28/11/2019 08:00 -