TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 5 năm 2020

Tags: phân rã hạt nhân

MỚI NHẤT Không có ảnh

Tiến gần tới việc tính khối lượng hạt neutrino khó nắm bắt

Thí nghiệm được thực hiện tại phòng thí nghiệm bậc nhất thế giới có thể ước tính khối lượng cực đại của loại hạt siêu nhẹ này.

20/09/2019 17:05 -