TiaSang
Thứ 7, Ngày 27 tháng 11 năm 2021

Tags: phí thuê bao

MỚI NHẤT Không có ảnh

Truy cập mở có thể thay đổi ngành xuất bản học thuật

Những nỗ lực táo bạo thúc đẩy ngành xuất bản học thuật hướng về phía mô hình truy cập mở đang ngày càng gia tăng.

12/07/2018 08:37 -