TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 1 năm 2021

Tags: sử học toàn cầu

MỚI NHẤT Không có ảnh

Sử học Toàn cầu: Một cách tiếp cận mới

Theo xu hướng toàn cầu hóa từ cuối thế kỷ XX, phương pháp luận sử học trên thế giới cũng có những chuyển biến lớn, trong đó có sự phát triển của phương pháp luận sử học toàn cầu (global history) [1]. ...

26/03/2019 09:20 - Momoki Shiro

ĐỌC NHIỀU NHẤT