TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021

Tags: server

MỚI NHẤT Không có ảnh

Thuật toán mới giúp các máy chủ của máy tính giảm mức tiêu thụ điện

Các nhà khoa học Đan Mạch mới đây đã phát triển một thuật toán có thể giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ tài nguyên của các máy chủ máy tính trên thế giới. Nhóm tác giả đã trình bày về nghiên cứu này tại ...

22/07/2021 08:30 -