TiaSang
Thứ 3, Ngày 11 tháng 8 năm 2020

Tags: tính trạng

MỚI NHẤT Không có ảnh

Nghiên cứu di truyền học giải mã bí ẩn về di truyền chiều cao

Việc phân tích 20 000 hệ gene cho thấy những biến thể gene hiếm có thể giải thích tính trạng chiều cao được di truyền như thế nào.

08/05/2019 07:00 -