TiaSang
Thứ 4, Ngày 27 tháng 1 năm 2021

Tags: tư liệu người Pháp

MỚI NHẤT Không có ảnh

Tọa đàm: Việt Nam dưới góc nhìn của người Pháp

Việt Nam qua con mắt của người Pháp có đáng tin? Có khách quan khoa học? hay chúng thấm đẫm chủ nghĩa thực dân, phân biệt chủng tộc và sứ mệnh ‘khai hóa’?

06/07/2020 16:45 - P.V

ĐỌC NHIỀU NHẤT