TiaSang
Thứ hai, Ngày 20 tháng 9 năm 2021

Tags: tiêm phòng

MỚI NHẤT Không có ảnh

Nhiễm COVID dù đã tiêm chủng: Vaccine vẫn giúp không tăng nặng và không tử vong

Chile, Bahrain hay Mông Cổ có tốc độ tiêm chủng nhanh hơn nhiều nước tuy nhiên vẫn bị lây nhiễm trở lại. Điều đó đáng lo ngại tới mức nào?

14/07/2021 16:59 -