TiaSang
Thứ hai, Ngày 25 tháng 10 năm 2021

Tags: văn hóa chặt

MỚI NHẤT Không có ảnh

Các nước có văn hóa “chặt” chống Covid tốt hơn các nước văn hóa "lỏng"

Tại sao có những nước chống dịch thành công, có nước lại bầm dập? Các nền văn hóa “chặt” sẽ chống dịch tốt hơn các nền văn hóa “lỏng” (tight/loose culture). Đó là nhận định của GS Michele Gelfand ...

06/02/2021 17:45 -