TiaSang
Thứ 7, Ngày 16 tháng 1 năm 2021

Tags: vật chất thông thường

MỚI NHẤT Không có ảnh

Dải thiên hà không vật chất tối

Công trình “Một thiên hà thiếu vật chất tối” (A galaxy lacking dark matter) mới xuất bản trên Nature của giáo sư Pieter van Dokkum, trường đại học Yale, và cộng sự đã miêu tả dải thiên hà mang tên ...

12/04/2018 10:30 -

ĐỌC NHIỀU NHẤT