TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 9 năm 2021

Tags: vật lý các hạt

MỚI NHẤT Không có ảnh

Bán kim loại Weyl và lỗ đen

Giải Nobel Vật lý 2016 đã tặng thưởng cho sự phát hiện các vật liệu topo-các pha lượng tử với những tính chất lạ (exotic) có liên quan đến sự phát triển những thiết bị điện tử và máy tính lượng tử.

20/03/2018 08:00 - Cao Chi